نمایش نوار ابزار

حضور دکتر رحیم شهرتی فر در جمع کلیبری های مقیم تبریز

دکتر شهرتی فر در جمع کلیبری های مقیم تبریز به دعوت ایشان حاضر شد و در یک گفتگوی صمیمی درباره مسائل و مشکلات روز کشور و منطقه بحث و بررسی شد