نمایش نوار ابزار

یادی از گذشته …

از افتخارات و توفیقات بزرگی که در ایام خدمتگزاری در فرمانداری تبریز داشتم بهره گرفتن از مصاحبت و مجالست با اصحاب فرهنگ و هنر استانمان بود یادم می آید که اولین دیدار و جلسه کاریم را پس از معارفه در دی ماه سال ۹۲ با جمع قابل توجهی از اهالی فرهنگ و هنر تبریز و استان برگزار نمودم و باید اعتراف نمایم که بیانات و گلایه ها و شکایتهای دردمندانه آن عزیزان در ادامه مسئولیت فرمانداری برای من کارگشا و کمک شایان توجهی نمود. ادامه این ارتباطات به هر بهانه و دلیلی برای من فرصت مغتنمی بود که از آخرین آن که نشستی صمیمانه و به یاد ماندنی در محل فرمانداری بود چند قطعه عکس و خاطره ای فراموش ناشدنی برایم باقی مانده است که تقدیم حضور مردم عزیز و علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران و آذربایجان می کنم.