نمایش نوار ابزار

روز یکشنبه سوم آذر، جلسه اصحاب فرهنگ و هنر

سالن مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز شاهد رویدادی بس مهم در تاریخ فرهنگ و هنر تبریز بود. وجوه اصحاب فرهنگ و هنر آذربایجان که بعضی از انها چهره های پر آوازه و شهرتی ملی و فرا ملی دارند در این روز جمع شده بودند تا راجع به دغد غه های فرهنگی آذربایجان و تبریز عزیز صحبت کنند.در این همایش بزرگانی چون استاد مسعود امیر سپهر، استاد هاشم چاوشی، استاد ناصر هاشمی،  استاد خسرو سرتیپی و استاد سرکار خانم زکیه کریمی به همراه استاد اسفندیار قره باغی سخنرانی نمودند و جان کلام این عزیزان عبارت بود از نبود وحدت اهالی فرهنگ و هنر استان و موافقت با پیشنهاد تشکیل یک سازمان مردم نهاد مخصوص انجمن های هنری و فرهنگی و هنرمندان و شاعران و بطور کلی اهالی فرهنگ و هنر تبریز و استان بود. این پیشنهاد را چند ماه پیش اینجانب در جلسه ای در محل موزه خصوصی استاد سرابی و در حضور دوستان و هنرمندان مطرح نموده بودم و اینک به همت جناب آقای میکائیل نظری مجالی برای طرح دوباره یافت و من امیدوارم این نیت خیر با پشتیبانی و همراهی همه عزیزان هنر دوست و مخصوصا پیش کسوتان این عرصه به منصه ظهور برسد.

مطالب مشابه