نمایش نوار ابزار

دفاع مقدس

توفیق داشتم جمعا ۵۶ ماه در مناطق عملیاتی در ۸سال دفاع مقدس خدمت نمایم و به افتخار جانبازی انقلاب اسلامی نائل آیم.